ცხელი ხაზი : +995(350)273106

მერის მოადგილეები

დავით ბეგიაშვილი

მერის პირველი მოადგილე
ბიოგრაფია

საკონტაქტო ინფორმაცია

 ✆ - 577 943528

 ✉ - davit.begiashvili@telavi.gov.ge

სამუშაო გამოცდილება

11.2017 - 04.2019 წწ. - თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
09.2011 - 11.2017წწ. - შპს საქართველოს ფოსტა, ფელდეგერი თელავისა და ახმეტის რაიონის ზონის უფროსი;
06.2010 - 09.2011წწ. - ფელდეგერი, სსიპ შსს მომსახურების სააგენტოს საფელდეგერო სამსახური;
12.2008 - 12.2010წწ. - შპს „დელტა“-ს მარკეტინგის მენეჯერი;
10.2008 - 12.2008წწ. - სს კახეთის ენერგოდისტრიბუცია, კონტროლიორი;
05.2006 - 12.2006წწ. - შპს „ინფრალაიფ ჯორჯია“, დირექტორი;
10.2004 - 10.2007წწ. - სს თელასი, კონტროლიორი.
02.2018 - 04.2019წწ. - თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი;
05.2019წ. - თელავის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე.
 

განათლება

1997-2002წწ. . -ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ბიზნესის ფაკულტეტი, ეკონომისტი.
დახურვა

ლევან შალამბერიძე

მერის მოადგილე
ბიოგრაფია

საკონტაქტო ინფორმაცია

✆ - 571 555755

✉ - levan.shalamberidze@telavi.gov.ge

სამუშაო გამოცდილება

09.2004 - 11.2007წწ. -  საქართველოს ახალგაზრდა იურისთთა ასოციაციის თელავის ოფისი - სისხლის სამართლის ადვოკატი;
12.2007 - 11.2009წწ. -  სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიულ საკითხთა სამინისტროს, იურიდიული დახმარების სამსახურის კახეთის ტერიტორიული ბიურო - სისხლის სამართლის ადვოკატი.
11.2009 - 07.2015წწ. - იურიდიული დახმარების სამსახურის თბილისის ბიურო - სისხლის სამართლის ადვოკატი.
10.2015 - 07.2019წწ. - კერძო ადვოკატი;
12.08.2019წ. - თელავის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე.
 

განათლება

2002წ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი; სპეციალობა - სამართალმცოდნეობა.

პროფესიული გამოცდილება

2003წ. - პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა;
2006წ. - ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა - სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით;
2007წ. - მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა, სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით;
2006წ. - ამერიკის ადვოკატთა ასოციაციის მიერ ჩატარებული სასამართლო უნარების ძირითადი   (Basic) კურსის ტრენინგი;
2006წ. - ამერიკის ადვოკატთა ასოციაციის მიერ ჩატარებული სასამართლო უნარების ზედა საფეხურის (Advanced) კურსის ტრენინგი;
2006წ. - ამერიკის ადვოკატთა ასოციაციის მიერ ჩატარებული სასამართლო უნარების უმაღლესი საფეხური (Advocacy Teacher Traning), ტრენერი;
2007წ. -  ტრენინგი -"orientacion training for legal aid service";
2008წ. - ტრენინგი - "როგორ მივმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს";
2015წ. - სპეციალიზირებული ტესტირება -"არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხები".

აგრეთვე, სხვადასხვა დროს მონაწილეობდა 300-მდე სერთიფიცირებული ტრენინგში სისხლის სამართლის, სისხლის სამართლის საპროცესო და საერთაშორისო სამართლის საკითხებთან დაკავშირებით.
 

დახურვა

ბიოგრაფია

საკონტაქტო ინფორმაცია

 

✉ - 

 


სამუშაო გამოცდილება

 

განათლება

 

დახურვა