მერის მოადგილეები

გიორგი თუშიშვილი

მერის მოადგილე
ბიოგრაფია

საკონტაქტო ინფორმაცია

 

✆ - 599 317400

✉ -

 

სამუშაო გამოცდილება

24.11.2017 - დან დღემდე: თელავისმუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე.
04.2014 - 11.2017წწ  -  შ.პ.ს. "ევრაზია XXI" (გლობალ TV) კახეთის რეგიონალური მენეჯერი.
12.2006 - 01.2014წწ. - ს.ს. "საქართველოს ბანკი", კახეთის რეგიონში მხარდაჭერისმენეჯერი.
02.2003 - 12.2006 -  საქართველოს სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდის კახეთის ფილიალის დირექტორის პირველი მოადგილე.
02.2002 - 05.2003წწ. - თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი, მოწვეული ლექტორ-მასწავლებელი.

განათლება

2002-2005წწ. - სტუ, ჰუმანიტარულ-ტექნიკურიფაკულტეტი, საერთაშორისო ეკონომიკა.  მაგისტრის ხარისხი 
1997-2001წწ. - სტუ, ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტი, საერთაშორისო ეკონომიკა. ბაკალავრის ხარისხი 

 

დახურვა

ალექსანდრე საჩიშვილი

მერის მოადგილე
ბიოგრაფია

საკონტაქტო ინფორმაცია

✆ - 551 900900

 

სამუშაო გამოცდილება

2014 აგვისტო – დღემდე –  თელავის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე;
2012-2014 ივლისი – თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე;
2008–2012წ.წ.–თელავის რაიონული სამმართველოს უფროსის მოადგილე–დეტექტივების განყოფილების უფროსი;
2007–2008წ.წ.–შ.ს.ს.ლაგოდეხის რაიონული სამმართველოს უფროსი;
2006–2007წ.წ.–თელავის რაიონული სამმართველოს უფროსის მოადგილე კრიმინალური პოლიციის ხაზით;
2006წ.–კახეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს სისხლის სამართლის სამძებრო სამსახურის უფროსის მოადგილე;
2005–2006წ.წ.–შ.ს.ს. კახეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს ნ.ნ.ბ წინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილების უფროსი;
2004–2005წ.წ.–შ.ს.ს.კახეთის სამხარეო სამმართველოს ნარკომანია,ნარკო ბიზნესისი წინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილების უფროსის მოადგილე;
2001–2004წ.წ.–შ.ს.ს.თელავის რაიონული სამმართველოს სისხლის სამართლის სამძებროს ინსპექტორი.

განათლება

 

 

დახურვა

გურამი გურაბანიძე

მერის მოადგილე
ბიოგრაფია

საკონტაქტო ინფორმაცია

✆ - 555 57 57 00

✉ - guram.gurabanidze@yahoo.de

 


სამუშაო გამოცდილება

24.11.2017 - დღემდე - თელავის მუნიციპალიტეტის მერია, მერის მოადგილე 15.01.2015 – 22.11.2017 ა(ა)იპ ქ. თელავის სპორტულ კლუბთა გაერთიანება „თელავი“, დირექტორი;
16.08.2010 – 15.09.2010 -  „Rathscheck Schiefer”, გერმანია - წარმოებისა და გაყიდვების განყოფილებების თანამშრომელი;
01.08.2006 – 30.09.2006  - „ღვინის კომპანია შუმი“ - გაყიდვების განყოფილების პრაქტიკანტი;
10.01.2006 – 30.03.2006  - „ღვინის კომპანია შუმი“ - გაყიდვების განყოფილების პრაქტიკანტი;
01.08.2005 – 30.10.2005  - „თელავის ღვინის მარანი“ - წარმოების განყოფილების პრაქტიკანტი;
03.01.2005 – 30.03.2005  - „თელავის ღვინის მარანი“ - შესყიდვების განყოფილების პრაქტიკანტი.

განათლება

2002-2006წწ. - ESM-თბილისი (European School of Management), წარმოების მართვა;
2007-2010წწ. - Otto-Friedrich-Universität Bamberg, მასტერი (სტრატეგიები, ბაზრები და ინოვაციები), წარმოების მართვა.

დახურვა