ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

ტურისტების სტატისტიკა

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ტურიზმის განვითარების განყოფილების მიერ, ხდება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემოსული ტურისტების მომართვიანობის აღრიცხვა, რომელიც ყოველთვიურად ეგზავნება ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას, რის შემდეგაც ინფორმაცია განთავსდება ვებ-გვერდზე:

http://tourismstatistics.gnta.ge/
http://tourismstatistics.gnta.ge/index.php?load=stablel

გააზიარე