თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

კონკურსის ჩატარების წესი

 

"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად, ატარებს კონკურს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო.

 

გააზიარე