თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

საკრებულოს წლიური ანგარიში

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიში

იხილეთ 2023წელი ;
იხილეთ 2022წელი ;
იხილეთ 2017-2021წელი ;
გააზიარე