თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

კონკურსის შედეგები

კონკურსი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საჯარო მოხელეთა ვაკანტურ თანამდებობებზე
გააზიარე