ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

საკრებულოს სხდომა 13 აგვისტო [Video]

19 აგვისტო, 2020

13 აგვისტოს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 34 წევრიდან 21 დეპუტატი ესწრებოდა.საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #22 - 2020 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
2) განკარგულება #35 - ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა“ - ცვლილება
3) განკარგულება #36 - მერიის დებულების ცვლილებაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება
4) განკარგულება #37 -მერიის საშტატო ნუსხის ცვლილებაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება
5) განკარგულება #38 - ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების ცვლილებაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება
6) განკარგულება #39 - ქონების დებულებაში ცვლილებაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება
7) განკარგულება #40 - სოციალური სამსახურის დებულებაში ცვლილებაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება
8) განკარგულება #41 - პროაქტიულად გამოქვეყვენის წესზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება
9) განკარგულება #42 - 2020 წლის საპროექტო წინანადების მოწონება
10) განკარგულება #43 - 2020 წლის ბიუჯეტში ცვლილებაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება
დოკუმენტები:
დღის წესრიგი #10;
საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი # ;
საკრებულოს სხდომის ოქმი #10 ;
გააზიარე