ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

საკრებულოს სხდომა 15 ივლისი [Video]

15 ივლისი, 2019
15 ივლისს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა. სხდომას 35 წევრიდან -- დეპუტატი ესწრებოდა.

საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) განკარგულება #41 -სახელმწიფო ფონდიდან საპროექტო წინადადების მოწონება
2) განკარგულება #42 - 2020 წლის საპროექტო წინადადების მოწონება
დოკუმენტები:
სხდომის დღის წესრიგი #;
საკრებულოს სხდომის ოქმი # ;
გააზიარე