ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

საკრებულოს სხდომა 19 ნოემბერი

19 ნოემბერი, 2021

19 ნოემბერს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 23 დეპუტატი ესწრებოდა.

საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:

1) დადგენილება N23 - 2021 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
2) განკარგულება #76 -2021-2022 წლებში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ ცვლილება
3) განკარგულება #77 - გენ-გეგმაზე ადმინისტრაციული წარმოების ვადის გაგრძელება
4) განკარგულება #78 - 2022 წლის ბიუჯეტზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება

დოკუმენტები:

საკრებულოს დღის წესრიგი;
საკრებულოს სხდომის ოქმი #20;
გააზიარე