ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

საკრებულოს სხდომა 23 აპრილი

16 May, 2018
23 აპრილს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 35 წევრიდან 27 დეპუტატი ესწრებოდა.
საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #44 - 2018 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
2) დადგენილება #45 - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმისწარმოების წესის დამტკიცების შესახებ
3) დადგენილება #46 - გარე რეკლამის განთავსების წესი
4) დადგენილება #47 - სოფელ იყალთოს ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესი
5) დადგენილება #48 - ვებგვერდის დებულების დამტკიცება
6) განკარგულება #18 - 2018 წლის საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ ცვლილება.
7) განკარგულება #19 - საკრებულოს თავმჯდომარის შვებულების შესახებ
8) განკარგულება #20 - სააუქციონე პირობის ვადის გაგრძელება
9) განკარგულება #21 - ბესიკ ქოჩიშვილის შვებულების ცნობა
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის ოქმი #6;
გააზიარე