ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

საკრებულოს სხდომა 23 მარტი

4 April, 2018
23 მარტს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 35 წევრიდან 31 დეპუტატი ესწრებოდა.
საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #31 - 2018 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
2) დადგენილება #32 - სოციალურ პროგრამებში ცვლილება
3) დადგენილება #33 - ნარგავების მოვლა
4) დადგენილება #34 - მშენებლობის ნებართვა
5) დადგენილება #35 - მოხელის სამუშაო აღწერილობის ფორმის გაუქმება
6) დადგენილება #36 - სკოლისგარეშე დაწესებულების დამადასტურებელი დოკუმენტის ძალადაკარგულად გამოცხადება
7) დადგენილება #37 - ამხანაგობა
8) დადგენილება #38 - ქონების გადასახადის შემოღებაზე ცვლილება
9) დადგენილება #39 - აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი დოკუმენტის დამტკიცება
10) დადგენილება #40 - სათამაშო მოსაკრებლის წესი
11) დადგენილება #41 - გენდერული საბჭოს წესი
12) დადგენილება #42 - მშენებლობის მოსაკრებლში ცვლილება
13) განკარგულება #8 - 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში
14) განკარგულება #9 - ძეგლთა დაცვის პროგრამაში ცვლილება
15) განკარგულება #10 - ა.ა.იპ. თელავის მუნიციპალიტეტის სახელბურთო კლუბის თელავის" ლიკვიდაციის შესახებ
16) განკარგულება #11 - კეთილმოწყობის სამსახურების გაერთიანების შესახებ
17) განკარგულება #12 - გრანტის მიღებაზე თნხმობა
18) განკარგულება #13 - შ.პ.ს "საქართველოს ფოსტა"-სთვის უძრავი ქონების გადაცემა
19) განკარგულება #14 - იჯარის გადაცემაზე თანხმობა
20) განკარგულება #15 - იჯარის გადაცემაზე თანხმობა
21) განკარგულება #16 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დგომის განმსაზღვრელი დროებითი ჯგუფის შექმნა
22) განკარგულება #17 - 2018 წლის საპროექტო წინადადებებში ცვლილება
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის ოქმი #4;
გააზიარე