ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

საკრებულოს სხდომა 24 მარტი

24 მარტი, 2020

24 მარტს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 34 წევრიდან 18 დეპუტატი ესწრებოდა.

საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #9 - 2020 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
2) დადგენილება #10 - სოციალურ პროგრამებში ცვლილება
3) დადგენილება #11 - მერიის დებულებაში ცვლილება
4) დადგენილება #12 - მერიის ადმინისტრაციულ სამსახურის დებულებაში ცვლილება
5) დადგენილება #13 - მერიის საშტატო ნუსხაში ცვლილება
6) დადგენილება #14 - გერბი და დროშის დამტკიცება
7) დადგენილება #15 - მერიის ქონების მართვის დებულებაში ცვლილება
8) განკარგულება #12 - 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში
9) განკარგულება #13 - 2020 წლის საპროექტო წინადადების მოწონება
10) განკარგულება #14 - მუნიციპალიტეტის მოძრავი ქონების შესაბამისი საჭიროების მქონე პირთათვის მიცემის თანხმობა
11) განკარგულება #15 - დალი ხუდაბერდოვის ქონების გამიჯვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ
12) განკარგულება #16 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დგომისათვის ადგილების გამოყოფის შესახებ ცვლილება
13) განკარგულება #17 - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამებში ცვლილება
დოკუმენტები:
დღის წესრიგი #5;
საკრებულოს სხდომის ოქმი #5;
გააზიარე