ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

საკრებულოს სხდომა 24 სექტემბერი

27 სექტემბერი, 2021

24 სექტემბერს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 20 დეპუტატი ესწრებოდა.

საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:

1) დადგენილება #21 - 2021 წლის პროგრამულ ბიუჯეტში ცვლილება
2) განკარგულება #65 - ა(ა)იპ „მშობელთა მხარდამჭერი ცენტრისათვის“ უძრავი ქონების გადაცემაზე თანხმობა
3) განკარგულება #66 -გარე განათების ბოძების სს „სილქნეტისათვის“ გადაცემაზე თანხმობა
4) განკარგულება #67 - ვახტანგ ხუციშვილისათვის უძრავი ქონების გადაცემაზე თანხმობა
5) განკარგულება #68 - „ვორლდ ვიჟენ საქართველო“უძრავი ქონების გადაცემაზე თანხმობა
6) განკარგულება #69 - საკრებულოს ქონების მართვის საკითხთა კომისიის პერსონალურ შემადგენლობაში ცვლილება
7) განკარგულება #70 - საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის პერსონალურ შემადგენლობაში ცვლილება
8) განკარგულება #71 - მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულებაზე ად. წარმოებაზე ვადის გაგრძელება

დოკუმენტები:

საკრებულოს დღის წესრიგი;
საკრებულოს სხდომის ოქმი #17;
გააზიარე