ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

საკრებულოს სხდომა 26 ივნისი

30 ივნისი, 2020

26 ივნისს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 34 წევრიდან 29 დეპუტატი ესწრებოდა.

საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #20 - 2020 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
2) განკარგულება #22 - 2020 წლის საპროექტო წინადადებების მოწონება
3) განკარგულება #23 - სააუქციონე პირობის ვადის გაგრძელება
4) განკარგულება #24 - სააუქციონე პირობის ვადის გაგრძელება
5) განკარგულება #25 - პრივატიზების გეგმის დამტკიცება
6) განკარგულება #26 - ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება თელავის გენ-გეგმაზე
7) განკარგულება #27 - ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება
8) განკარგულება #28 - ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ
9) განკარგულება #29 - ხელშეკრულების დამტკიცება
დოკუმენტები:
დღის წესრიგი #8;
ბიუროს სხდომის ოქმი #9;
საკრებულოს სხდომის ოქმი #8;
გააზიარე