ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

საკრებულოს სხდომა 26 თებერვალი

26 თებერვალი, 2021

26 თებერვალს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 23 დეპუტატი ესწრებოდა.

საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:

1) დადგენილება #2 - საკრებულოს წევრების ანგარიშის ფორმაში ცვლილება
2) დადგენილება #3 - მერის ანგარიშის ფორმაში ცვლილება
3) დადგენილება #4 - სოციალურ პროგრამაში ცვლილება
4) დადგენილება #5 - ნორმატიული ფასის განსაზღვრა
5) განკარგულება #8 -საჯარიმო ქვითრის საჯაროდ გამოქვეყნების წესზე ადმინისტრაციული წარმოება
6) განკარგულება #9 - 2021 წლისსაპროექტო წინადადნებების მოწონების შესახებ
7) განკარგულება #10 - ქონების სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ გადაცემა
8) განკარგულება #11 - „ქალთა საკონსულტაციო ცენტრი სახლისათვის“ ქონების დროებით გადაცემა
9) განკარგულება #12 - 2021 წლის პროგრამულ ბიუჯეტზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება
10) განკარგულება #13 - გენდერული თანასწორობის სტრატეგიის დამტკიცება

დოკუმენტები:

დღის წესრიგი #4;
საკრებულოს სხდომის ოქმი #4;
გააზიარე