ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

საკრებულოს სხდომა 27 დეკემბერი [Video]

27 დეკემბერი, 2019

27 დეკემბერს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 34 წევრიდან 28 დეპუტატი ესწრებოდა.საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #42 - 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცება
2) დადგენილება #43 - 2019 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
3) განკარგულება #80 - 2020 წელს განსახორციელებელი ძეგლთა დაცვის პროგრამის დამტკიცება
4) განკარგულება #81 - 2020 წელს განსახორციელებელი კულტურულსაგანმანათლებლო პროგრამის დამტკიცება
5) განკარგულება #82 - 2020 წელს განსახორციელებელი სპორტულახალგაზრდული პროგრამის დამტკიცება
6) განკარგულება #83 - საპრივატიზაციო ნუსხაში ცვლილებების შეტანისა
7) განკარგულება #84 - 2018 წლის 28 ივნისის №34 განკარგულებაში ცვლილება
8) განკარგულება #85 - 2018 წლის 30 ივლისის №41 განკარგულებაში ცვლილება
9) განკარგულება #86 - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ზღვრული ოდენობის განსაზღვრა
10) განკარგულება #87 - მყარი ნარჩენების გეგმაში ცვლილება
დოკუმენტები:
დღის წესრიგი #25;
საკრებულოს სხდომის ოქმი #25 ;
გააზიარე