ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

საკრებულოს სხდომა 27 თებერვალი [Video]

11 მარტი, 2019
27 თებერვალს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 35 წევრიდან 27 დეპუტატი ესწრებოდა.

საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #8 - 2019 წლის ბიუჯეტში ცვლილება;
2) დადგენილება #9 - საკრებულოს რეგლამენტი;
3) დადგენილება #10 -2019 წლის სოციალურ პროგრამაში ცვლილება;
4) დადგენილება #11 - პარკირების წესი;
5) განკარგულება #11 - ფრაქცია "ძლიერი სოფელი" შექმნა
6) განკარგულება #12 - 2019 წლის კულტურულ-საგანმანათლებლო პროგრამა
7) განკარგულება #13 - საპროექტო წინადადების მოწონება
8) განკარგულება #14 - დორებით სარგებლობაზე თნხმობა
9) განკარგულება #15 - დროებით სარგებლობაზე თანხმობა
10) განკარგულება #16 - უარი სახელმწიფოს მიწის ნაკვეთის გადაცემაზე
11) განკარგულება #17 - თავმჯდომარის შვებულება-მივლინება
დოკუმენტები:
სხდომის დღის წესრიგი #4;
საკრებულოს სხდომის ოქმი #4;
გააზიარე