ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

საკრებულოს სხდომა 28 დეკემბერი

28 დეკემბერი, 2020

28 დეკემბერს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 34 წევრიდან 28 დეპუტატი ესწრებოდა.

საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:

1) დადგენილება #34 - 2020 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
2) დადგენილება #35 - 2021 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცება
3) დადგენილება #36 - სოციალურ პროგრამებში ცვლილება
4) განკარგულება #67 - ლევან ახალმოსულიშვილისათვის იჯარით გადაცემაზე თანხმობა
5) განკარგულება #68 -საპრივატიზაციო ნუსხაში ცვლილება
6) განკარგულება #69 - ვადის გაგრძელების შესახებ
7) განკარგულება #70 - ვადის გაგრძელების შესახებ
8) განკარგულება #71 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დგომისათვის ადგილების გამოყოფის შესახებ
9) განკარგულება #72 - მერის წლიურ ანგარიშზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება
10) განკარგულება #73 - საკრებულოს წევრების ანგარიშზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება
11) განკარგულება #74 - საკრებულოს იურიდიულ კომისიის შემადგენლობაში ცვლილება
12) განკარგულება #75 - ქალაქ თელავის გენგეგმაზე ადმინისტრაციული წარმოების ვადის გაგრძელება
13) განკარგულება #76 - მუნიციპალური ნარჩენების გეგმაში ცვლილება

დოკუმენტები:

დღის წესრიგი #21;
საკრებულოს სხდომის ოქმი #21;
გააზიარე