ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

საკრებულოს სხდომა 28 დეკემბერი [Video]

11 იანვარი, 2019
28 დეკემბერს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 35 წევრიდან 28 დეპუტატი ესწრებოდა.

საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #70 - 2019 წლის ბიუჯეტი;
2) დადგენილება #71 - 2019 წლის სოციალური პროგრამები;
3) განკარგულება #70 - უარი სახელმწიფოს მიწის ნაკვეთის გადაცემაზე
დოკუმენტები:
სხდომის დღის წესრიგი #21;
საკრებულოს სხდომის ოქმი #21;
გააზიარე