ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

საკრებულოს სხდომა 28 ივნისი

2 ივლისი, 2018
28 ივნისის თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 35 წევრიდან -- დეპუტატი ესწრებოდა.
საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #51 - 2018 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
2) დადგენილება #52 - 2018 წლის სოციალურ პროგრამებში ცვლილება
3) დადგენილება #53 -ვებგვერდის დებულებაში ცვლილება
4) დადგენილება #54 -გარე ვაჭრობის წესის მიღება
5) დადგენილება #55 -2018 წლის N34 დადგენილების გაუქმება
6) განკარგულება #29 - ძეგლთა დაცვის პროგრამაში ცვლილება
7) განკარგულება #30 - სააუქციონე პირობის შესრულების ვადის გაგრძელების შესახებ
8) განკარგულება #31 - სააუქციონე პირობის შესრულების ვადის გაგრძელების შესახებ
9) განკარგულება #32 - სააუქციონე პირობის შესრულების ვადის გაგრძელების შესახებ
10) განკარგულება #33 - ქონების უსასყიდლოდ გადაცემა
11) განკარგულება #34 - პრივატიზების გეგმის დამტკიცება
12) განკარგულება #35 - ალექსი ღარიბაშვილისათვის ქონების დროებით სარგებლობაში გადაცემა
13) განკარგულება #36 - ნანა წიწაშვილისათვის ქონების დროებით სარგებლობაში გადაცემა
14) განკარგულება #37 - დროებითი სამუშაო ჯგუფისათვის ვადის გაგრძელება
15) განკარგულება #38 - საკრებულოს თავმჯდომარისა და მერის მივლინების შესახებ
16) განკარგულება #39 - ფრაქცია "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" მოადგილიე არჩევა
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი #8;
საკრებულოს სხდომის ოქმი # 8;
გააზიარე