ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

საკრებულოს სხდომა 28 ივნისი [Video]

4 ივლისი, 2019
28 ივნისს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 35 წევრიდან 18 დეპუტატი ესწრებოდა.

საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #20 - 2019 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
2) დადგენილება #21 - გარე რეკლამა
3) დადგენილება #22 - სანებართვო მოსაკრებელი - ცვლილება
4) დადგენილება #23 - 2019 წლის სოციალურში ცვლილება
5) განკარგულება #35 -მიწის ნაკვეთის შეძენაზე თანხმობა
6) განკარგულება #36 - ნუნუ სუმბაძისათვის ქონების თხოვება
7) განკარგულება #37 - ქალთა საკონსულტაციო ცენტრისთვის ქონების თხოვება
8) განკარგულება #38 -ძეგმთა დაცვის პროგრამაში ცვლილება
9) განკარგულება #39 -რეგლამეტზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება
10) განკარგულება #40 - მუნიციპალიტეტის ქონების ჩანაცვლების წესზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება
დოკუმენტები:
სხდომის დღის წესრიგი #11;
საკრებულოს სხდომის ოქმი #11;
გააზიარე