ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

საკრებულოს სხდომა 28 მაისი [Video]

3 ივნისი, 2019
28 მაისს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 35 წევრიდან 22 დეპუტატი ესწრებოდა.

საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #18 - ქონების ჩამოწერის წესი
2) განკარგულება #28 -ქალთა საკონსულტაციო ცენტრისთვის ქონების თხოვება
3) განკარგულება #29 - თინათინ ჩეკურიშვილისათვის ვადის გაგრძელება
4) განკარგულება #30 - "World Vision საქართველოსთვის ქონების თხოვება
5) განკარგულება #31 -ქუჩისათვის დიმიტრი გიორგელაშვილის სახელის მიიჭების შესახებ
6) განკარგულება #32 - არჩილ თხლაშიძის მივლინების შესახებ
დოკუმენტები:
სხდომის დღის წესრიგი #9;
საკრებულოს სხდომის ოქმი #9;
გააზიარე