ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

საკრებულოს სხდომა 28 ნოემბერი [Video]

28 ნოემბერი, 2019

28 ნოემბერს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 34 წევრიდან 23 დეპუტატი ესწრებოდა.საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #39 - 2019 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
2) დადგენილება #40 - სოციალურ პროგრამაში ცვლილება
3) განკარგულება #74 - სოფლის პროგრამაში ცვლილება
4) განკარგულება #75 - სახელმწიფოსთვის ქონების გადაცემა
5) განკარგულება #76 - საპრივატიზებო ნუსხაში ცვლილება
6) განკარგულება #77 - ნანა ხვისტანის შვებულება
7) განკარგულება #78 - 2020 წლის ბიუჯეტზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება
დოკუმენტები:
დღის წესრიგი #22;
საკრებულოს სხდომის ოქმი #22 ;
გააზიარე