ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

საკრებულოს სხდომა 28 სექტემბერი

1 ოქტომბერი, 2020

28 სექტემბერს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 34 წევრიდან 23 დეპუტატი ესწრებოდა.

საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #30 - სპორტსმენებისათვის ფულადი ჯილდოს შესახებ ცვლილება
2) განკარგულება #47 - მერიის ინფრასტრუქტურის დებულებაში ცვლილება
3) განკარგულება #48 - ვადის გაგრძელების შესახებ
4) განკარგულება #49 - დროებით სარგებლობაში გადაცემის შესახებ
5) განკარგულება #50 - ა(ა)იპ „თელავის განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრზე“ ადმინისტრაციული დაპირების გაცემის შესახებ თანხმობა
6) განკარგულება #51 - დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ
7) განკარგულება #52 - ქალაქ თელავის გენ-გეგმაზე ადინისტრაციულ წარმოებაზე ვადის გაგრძელება
დოკუმენტები:
დღის წესრიგი #13;
ბიუროს სხდომის ოქმი #15;
საკრებულოს სხდომის ოქმი #13 ;
გააზიარე