ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

საკრებულოს სხდომა 29 მაისი

5 ივნისი, 2018
29 მაისს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 35 წევრიდან 26 დეპუტატი ესწრებოდა.
საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #49 - 2018 წლის სოციალურ პროგრამაში ცვლილება
2) დადგენილება #50 - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმისწარმოების წესის დამტკიცების შესახებ
3) განკარგულება #22 - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ
4) განკარგულება #23 - მოძრავი ქონების უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ თანხმობა
5) განკარგულება #24 - სააუქციონე პირობის ვადის გაგრძელება
6) განკარგულება #25 - უარი ქონების ისასყიდლოდ გადაცემაზე
7) განკარგულება #26 - სახელმწიფო საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემა
8) განკარგულება #27 - სახელმწიფო საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემა
9) განკარგულება #28 - უარი სახელმწიფო საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემა
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი #7;
საკრებულოს სხდომის ოქმი #7;
გააზიარე