ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

საკრებულოს სხდომა 29 მარტი [Video]

3 April, 2019
29 მარტს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 35 წევრიდან 27 დეპუტატი ესწრებოდა.

საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #12 - 2019 წლის სოციალურ პროგრამაში ცვლილება;
2) დადგენილება #13 - ზონირების ფასი;
3) დადგენილება #14 -2019 ბიუჯეტში ცვლილება;
4) განკარგულება #18 - ეკონომიკური განვითარების 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა
5) განკარგულება #19 - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
დოკუმენტები:
სხდომის დღის წესრიგი #5;
საკრებულოს სხდომის ოქმი #5;
გააზიარე