ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

საკრებულოს სხდომა 29 ოქტომბერი [Video]

29 ოქტომბერი, 2019

29 ოქტომბერს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 35 წევრიდან 29 დეპუტატი ესწრებოდა.



საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #35 - შიდა აუდიტის დებულების დამტკიცება
2) დადგენილება #36 - მერიის დებულებაში ცვლილება
3) დადგენილება #37 - მერიის საშტატო ნუსხაში ცვლილება
4) დადგენილება #38 - ავტოპარკის განაწილების წესი
5) განკარგულება #68 - საპრივატიზებო ნუსხის დამტკიცება
6) განკარგულება #69 - მოძრავი ქონების საპრივატიზებო ნუსხაში შეტანა
7) განკარგულება #70 - მაია მარკოზაშვილის შვებულება
8) განკარგულება #71 - სივრცითი კომისიის შემადგენლობაში ცვლილება
9) განკარგულება #72 - სოციალური კომისიის შემადგენლობაში ცვლილება
10) განკარგულება #73 - დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნა
დოკუმენტები:
დღის წესრიგი #21;
საკრებულოს სხდომის ოქმი #21 ;
გააზიარე