ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

საკრებულოს სხდომა 30 ივლისი [Video]

30 ივლისი, 2019
30 ივლისს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 35 წევრიდან 21 დეპუტატი ესწრებოდა.

საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #25 - 2019 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
2) დადგენილება #26 - რეგლამენტში ცვლილება
3) განკარგულება #43 -კულტურულ პროგრამაში ცვლილება
4) განკარგულება #44 - სოფლის მხარდაწერის პროგრამაშიცვლილება
5) განკარგულება #45 - ღვინის პარკის ლიკვიდაცია
6) განკარგულება #46 -საპრივატიზებო ნუსხას დამატება
7) განკარგულება #47 -საპრივატიზებო ნუსხის ცვლილება
8) განკარგულება #48 - ქონების თხოვება ააიპ-ისთვის
9) განკარგულება #49 - ვახტანგ ხუციშვილისათვის ქონების თხოვება
10) განკარგულება #50 - ლოპოტასთვის მოძრავი ქონების თხოვება
11) განკარგულება #51 - სახელმწიფოსთვის ქონების გადაცემა
12) განკარგულება #52 - მაია მარკოზაშვილის შვებულება
13) განკარგულება #53 - საპროექტო წინადადების მოწონება
დოკუმენტები:
სხდომის დღის წესრიგი #14;
საკრებულოს სხდომის ოქმი #14 ;
გააზიარე