ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

საკრებულოს სხდომა 31 აგვისტო

2 სექტემბერი, 2020

31 აგვისტოსს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 34 წევრიდან 26 დეპუტატი ესწრებოდა.

საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #23 - მერიის დებულებაში ცვლილება
2) დადგენილება #24 - მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულებაში ცვლილება
3) დადგენილება #25 - მერიის ქონების მართვის სამსახურის დებულებაში ცვლილება
4) დადგენილება #26 - მერიის სოციალური სამსახურის დებულებაში ცვლილება
5) დადგენილება #27 - მერიის საშტატო ნუსხაში ცვლილება
6) დადგენილება #28 - საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესი
7) დადგენილება #29 - 2020 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
8) განკარგულება #44 - პრივატიზების გეგმის დამტკიცება
9) განკარგულება #45 - ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება სპორტსმენებისათვის ფულადი ჯილდოს დაწესების შესახებ
დოკუმენტები:
დღის წესრიგი #11;
ბიუროს სხდომის ოქმი #---;
საკრებულოს სხდომის ოქმი #11;
გააზიარე