ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

საკრებულოს სხდომა 31 ივლისი

31 ივლისი, 2020

31 ივლისს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 34 წევრიდან 26 დეპუტატი ესწრებოდა.

საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #21 - სპორტსმენებისათვის ფულადი ჯილდოს დაწესება
2) განკარგულება #30 - სახელმწიფოსთვის მიწის გადაცემაზე უარი
3) განკარგულება #31 - შ.პ.ს „საქართველოს ფოსტისათვის“ ქონების იჯარით გადაცემა
4) განკარგულება #32 - ქონების საპრივატიზაციო ნუსხაში შეტანაზე უარის თქმის შესახებ
5) განკარგულება #33 - უნივერსიტეტისათვის ქონების სარგებლობით გადაცემა
6) განკარგულება #34 - ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება ბიუჯეტის ცვლილებაზე
დოკუმენტები:
დღის წესრიგი #9;
ბიუროს სხდომის ოქმი #11;
საკრებულოს სხდომის ოქმი #9;
გააზიარე