ცხელი ხაზი : +995(350)273106

საკრებულოს სხდომა 8 აგვისტო [Video]

8 აგვისტო, 2019
8 აგვისტოს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა. სხდომას 35 წევრიდან -- დეპუტატი ესწრებოდა.

საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება N27 -2019 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
2) განკარგულება #54 - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაში ცვლილება
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის მოწვევის ბრძანება #73 ;
საკრებულოს სხდომის ოქმი # ;
გააზიარე