ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

ეკონომიკის კომისიამ სხდომა ჩაატარა

19 ნოემბერი, 2020

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიამ დღეს გამართულ სხდომაზე განიხილა წარმომადგენლობითი ორგანოს განკარგულების 2 პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს მერისთვის თანხმობის მიცემას:

ეკონომიკისა და ქონების მართვი საკითხთა კომისიამ მხარი დაუჭირა, რომ ორივე პროექტი გავიდეს ბიუროს სხდომაზე საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგში შეტანის მიზნით. 

 

გააზიარე