ცხელი ხაზი : 0(350) 273650 - ვებ-გვერდზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

სააგიტაციო მასალების გასაკრავად გამოყოფილი ადგილები

9 აგვისტო, 2018
2018 წლის 28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსაზღვრა ადგილები, რომლებიც საარჩევნო სუბიექტებმა შესაძლებელია გამოიყენონ სააგიტაციო მასალების განსათავსებლად.
გააზიარე