ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

საკრებულოს სხდომა 23 ოქტომბერი [Video]

5 ნოემბერი, 2018
23 ოქტომბერს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 35 წევრიდან 27 დეპუტატი ესწრებოდა.

საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) განკარგულება #56 - ააიპ "მოვუსმინოთ სამყაროს"ათვის ქონების დროებით გადაცემა;
2) განკარგულება #57 - ქ. თელავის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა
3) განკარგულება #58 - ქ. თელავის ცენტრალური მოედნის განაშენიანების გეგმა
4) განკარგულება #59 - 2019 წლის ბიუჯეტზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება
5) განკარგულება #60 - ქონების სახელმწიფოსათვის გადაცემა
დოკუმენტები:
სხდომის დღის წესრიგი #16;
საკრებულოს სხდომის ოქმი #16;
გააზიარე