ცხელი ხაზი : +995(350)273106

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია:
   ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა მიმართულებით მუნიციპალური პროგრამების მომზადება და მათი განხორციელების კოორდინაცია;
   მუნიციპალიტეტში დამტკიცებული პროგრამების შესაბამისად, მოსახლეობისათვის სოციალური დახმარებებისა და შეღავათების გაწევა;
   განსახორციელებელი პროგრამების უზრუნველსაყოფად კოორდინირებული მუშაობა სხვადასხვა დაწესებულებებთან და იურიდიულ პირებთან;
   მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უსახლკარო პირების თავშესაფრით უზრუნველყოფის მიზნით წინადადების მომზადება კომპეტენციის ფარგლებში და მათი რეგისტრაცია-აღრიცხვა;
   რეკომენდაციების მომზადება სოციალურად დაუცველ პირთა, აგრეთვე ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მიმართ დამატებითი სოციალური შეღავათების და დახმარებების შემოღების თაობაზე;
   შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რეგისტრაცია-აღრიცხვა და დახმარება მათი საზოგადოებაში ინტეგრირებისათვის;
   ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალურ დაწესებულებებთან კოორდინირებული მუშაობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ჯანდაცვის ობიექტებთან თანამშრომლობა სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში;
   მოქმედი კანონმდებლობით და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებათა განხორციელება

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის სტრუქტურაში შედის ორი განყოფილება:
 • ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება;
 • სოციალურ საკითხთა განყოფილება.
იხილეთ ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის დებულება

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის უფროსი


გიორგი ენუქიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია

✆ - 599 933213

✉ -

სამუშაო გამოცდილება
11/2017-დღემდე - “თელავის მუნიციპალიტეტის მერია” - ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის უფროსი;
01/2015-11/2017 - თვითმმართველი ქალაქი თელავის მუნიციპალიტეტის მერია” - ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი;
08/2014 – 01/2015 - თვითმმართველი ქალაქი თელავის მუნიციპალიტეტის მერია” - საფინანსო სამსახურის უფროსი;
08/2013-08/2014 - სს „თბილავიამშენი“ - რეგიონალური წარმომადგენელი;
04/2012 -06/2013 - შპს „გაერთიანებული საფინანსო ორგანიზაცია“ -სავალუტო გარიგებების კოორდინატორი/დილერი;
08/2011 - 04/2012 - კლიენტებთან ურთიერთობის მენეჯერი - ს.ს. „კორ სტანდარტ ბანკი“;
05/2010 - 08/2011 - კახეთის რეგიონალური კორპორატიული ბანკირი - ს.ს. „ლიბერთი ბანკი“;
04/2009 – 05/2010წწ. - მთავარი ბუღალტერი/ფინანსური დირექტორი - ”ქართული ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების კომპანია” GWS (Pernod Ricard Group);
02/2008 – 10/2008 წწ. - სერვის-ცენტრის მმართველი - “საქართველოს ბანკი” - №102 კახეთის რეგიონალური სერვის-ცენტრი. (ამავდროულად - რეგიონალური თრეიდერი, ბექ-ოფისის მენეჯერი.)
03/2008 – 12/2008 წწ - რეგიონალური თრეიდერი (ხაზინის დეპ.)/ “საქართველოს ბანკი”-ს კახეთის მომსახურე საინკასაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი;
09/2006 – 12/2008წწ. - ბექ-ოფისის მენეჯერი (სერვის მენეჯერის ფუნქციების შეთავსებით) – “საქართველოს ბანკი” - №102 კახეთის რეგიონალური სერვის-ცენტრი;
11/2004 – 08/2006წწ. - მმართველის მოადგილე – ”ბაზისბანკი” ქ.თელავის სერვის-ცენტრი;
06/2004 – 11/2004წწ. - უფროსი მოლარე - ”ბაზისბანკი” ქ.თელავის სერვის-ცენტრი;
04/2003 – 06/2004წწ. - ფრონტ-ოფისის ოპერაციონისტი - ”ბაზისბანკი” ქ.თელავის სერვის-ცენტრი.

სამსახურის განყოფილებები


ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება
განყოფილების უფროსი
 • ეკატერინე მიქელაძე - მობ:599 934893
ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილებაში დასაქმებულია 1 უფროსი სპეციალისტი, 1 უმცროსი სპეციალისტი
სოციალურ საკითხთა განყოფილება
განყოფილების უფროსი
 • ანა ასაბაშვილი - მობ: 595 919370
ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილებაში დასაქმებულია 1 უფროსი სპეციალისტი, 1 უმცროსი სპეციალისტი
გააზიარე