ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

საკრებულოს წლიური ანგარიში

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიში

იხილეთ ;
გააზიარე