ცხელი ხაზი : +995(350)273106

ძეგლთა დაცვის განყოფილება

ძეგლთა დაცვის განყოფილება უზრუნველყოფს:

  •  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების გამოვლენა, აღრიცხვა და ერთიანი ერთიან საინფორმაციო ბაზის შექმნა;
     მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა მოვლა-პატრონობა მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში და მათ დასაცავად საჭირო ზომების მიღება;
     მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას.


ძეგლთა დაცვის განყოფილება შედის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის დაქვემდებარებაში.

 

ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსი

 

ვახტანგ გაგნიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია

 

☎ - 551 024226

 

 

2018 წელს მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოები

გააზიარე