ცხელი ხაზი : +995(350)273106

კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია:
 მუნიციპალიტეტის მასობრივი კულტურული ღონისძიებების წლიური გეგმების შემუშავება;
 საერთაშორისო და ადგილობრივი კულტურული ღონისძიებების ჩატარება;
 კულტურის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა;
 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების საქმიანობის კოორდინაცია და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო პროცესის ხელშეწყობა;
 სპორტული გამაჯანსაღებელი პროგრამების შემუშავება და შესრულება;
 მუნიციპალიტეტის მასობრივი სპორტული ღონისძიებების წლიური გეგმების შემუშავება;
 საერთაშორისო და ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების ჩატარების ორგანიზება;
 სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა;
 შემოქმედებით ჯგუფების პოპულარიზაცია;
 მოქმედი კანონმდებლობით და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებათა განხორციელება.
სამსახურის სტრუქტურა, ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ სამსახურის დებულებაში

კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის უფროსიფიქრია ყუშიტაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

✆ - 599 857741

განათლება
1984-1989 წ.წ. საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
სამუშაო გამოცდილება
2014 წ.-დან დღემდე თელავის მერიის კულტურის, ძეგლთა დაცვის , განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის უფროსი;
2012-2014 წწ. თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის უფროსი;
2011-2012 წ.წ. გაზეთ `კახეთის ხმის~ კულტურის მიმომხილველი;
2003_2008 წწ. `საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ასოციაციის~ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი და გაზეთ `სიტყვა საქმიანის~ რედაქტორი;
1995_2001 წწ. სხვადასხვა პერიოდული გამოცემის სათეატრო მიმომხილველი;
1989_2008 წწ. ასზე მეტი სათეატრო რეცენზიის, ესსესა და სტატიის ავტორი, აგრეთვე არაერთი სატელევიზიო და რადიო გადაცემის ავტორი;
1990_1994 წწ. თბილისის I გიმნაზიის, 46-ე და 54-ე საშუალო სკოლების ხელოვნების პედაგოგი;
1990-2007წწ. საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი; მუსიკალური კათედრის ლაბორანტი, პედაგოგი, უნივერსიტეტის სამეცნიერო სექტორის მეცნიერ-თანამშრომლი;
1992-1994 წწ. კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგი და ქორეოლოგიის სპეციალობის ჯგუფის ხელმძღვანელი.
1989-1994წწ. ვ. ჭაბუკიანის სახ. თბილისის ქორეოგრაფიული სასწავლებლის თეატრის ისტორიის პედაგოგი და ლაბორანტი.

კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის შემადგენლობაში შედის ორი განყოფილება:

სამსახურის განყოფილებები

კულტურისა და განათლების განყოფილება
განყოფილების უფროსი
  • რუსუდან ძამუკაშვილი - მობ:599 560736
კულტურისა და განათლების განყოფილებაში დასაქმებულია 2 უფროსი სპეციალისტი და 1 უმცროსი სპეციალისტი.
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება
განყოფილების უფროსი
  • იოსებ იაგორაშვილი - მობ:599 855954
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილებაში დასაქმებულია 2 უფროსი სპეციალისტი და 1 უმცროსი სპეციალისტი

გააზიარე