ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50
თელავის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება

გააზიარე