თელავის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

შესყიდვები

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შესყიდვები ხორციელდება ელექტრონული ტენდერის, გამარტივებული შესყიდვის და კონსოლიდირებული ტენდერის საშუალებით. ინფორმაცია განთავსებულია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე: www.spa.ge

იხილეთ ბმული

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შესყიდვები ხორციელდება ელექტრონული ტენდერის, გამარტივებული შესყიდვის და კონსოლიდირებული ტენდერის საშუალებით. ინფორმაცია განთავსებულია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე: www.spa.ge

იხილეთ ბმული

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შესყიდვები ხორციელდება ელექტრონული ტენდერის, გამარტივებული შესყიდვის და კონსოლიდირებული ტენდერის საშუალებით. ინფორმაცია განთავსებულია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე: www.spa.ge

იხილეთ ბმული

 

მიმდინარე სატენდერო წინანდადებები:

თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი გარე-განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა

თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ იყალთოს საბავშვო ბაღის შენობის შიდა სარემონტო სამუშაოების შესყიდვა

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შესყიდვები ხორციელდება ელექტრონული ტენდერის, გამარტივებული შესყიდვის და კონსოლიდირებული ტენდერის საშუალებით. ინფორმაცია განთავსებულია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე: www.spa.ge

იხილეთ ბმული

თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტში განხორციელებული შესყიდვები - 2017 წლის აპრილის ჩათვლით. (ქვეყნდება თვეში ერთხელ)
თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტში განხორციელებული შესყიდვები