თელავის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

სქესობრივი სტატისტიკა

2019 წლის 01 იანვრიდან 2019 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით, თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული 56 განცხადებაიდან ( საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის  შესახებ)  40 არის სხვადასხვა ორგანიზაცია, 13 ქალი  და 3 კაცი.

 

2020 წლის 01 იანვრიდან 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული 66 განცხადებიდან ( საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ )  40 არის სხვადასხვა ორგანიზაცია, 21 ქალი და 6 კაცი. 

 

2021 წლის 01 იანვრიდან 2021 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული 89 განცხადებიდან ( საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ ) 66 არის ქალი და 23 მამაკაცი.

 

2022 წლის 01 იანვრიდან 2022 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული 58 განცხადებიდან ( საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ ) 1 არის ორგანიზაცია,  38 არის ქალი და 19 კაცი.

 

 

გააზიარე