თელავის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

შესყიდვების წლიური გეგმა

2023 წლის შესყიდვების გეგმა - ბრძანება

შესყიდვების წლიური გეგმა

 

შესყიდვების წლიური გეგმის შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ მითითებულ ლინკზე: http://procurement.gov.ge/

2022 წლის შესყიდვების გეგმა - ბრძანება

შესყიდვების წლიური გეგმა

 

შესყიდვების წლიური გეგმის შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ მითითებულ ლინკზე: http://procurement.gov.ge/

http://telavi.gov.ge/sites/default/files/1_gegma_0.xls

http://telavi.gov.ge/sites/default/files/1_shesqidvebis_proekti_-_0.pdf

 

შესყიდვების წლიური გეგმის შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ მითითებულ ლინკზე: http://procurement.gov.ge/

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა

მერის ბრძანება

 

შესყიდვების წლიური გეგმის შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ მითითებულ ლინკზე: http://procurement.gov.ge/

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა

 

შესყიდვების წლიური გეგმის შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ მითითებულ ლინკზე: http://procurement.gov.ge/

თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის შესყიდვების წლიური გეგმა - ცვლილება 5
​ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის შესყიდვების წლიური გეგმა - ცვლილება 4
იხილეთ შესყიდვების წლიურ გეგმაში განხორციელებული ცვლილება - თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება # 275:

​ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის შესყიდვების წლიური გეგმა - ცვლილება 3
იხილეთ შესყიდვების წლიურ გეგმაში განხორციელებული ცვლილება - თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება # 198:

​ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის შესყიდვების წლიური გეგმა - ცვლილება 2
იხილეთ შესყიდვების წლიურ გეგმაში განხორციელებული ცვლილება - თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება # 58:

​ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის შესყიდვების წლიური გეგმა
იხილეთ დამტკიცებული შესყიდვების წლიური გეგმა - თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება # 1493:

თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის შესყიდვების წლიური გეგმა
ასევე იხილეთ შესყიდვების წლიურ გეგმაში განხორციელებული ბოლო ცვლილება - თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება # 1595: