ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50
თელავის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში
გააზიარე