ცხელი ხაზი : 574 17 96 23
თელავის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

ქონების გასხვისება

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე არსებული ქონების გასხვისება ხდება აუქციონის წესით.

აუქციონის შესახებ ინფორმაცია ქვეყნდება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე:

WWW.EAUCTION.GE

გააზიარე