ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50
თელავის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

ქონების გასხვისება

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე არსებული ქონების გასხვისება ხდება აუქციონის წესით.

აუქციონის შესახებ ინფორმაცია ქვეყნდება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე:

WWW.EAUCTION.GE

გააზიარე